HYDAC贺德克压力传感器 官网
 HYDAC贺德克压力传感器:电子压力传感器用于流体技术系统记录的压力。功能和执行的形式通过各自的使用条件来确定。为了满足这些要求,贺德克提 供从微型压力传感器到特定客户的多重压力开关的综合方案。电子压力传感器,记录测得的压力变化,并将其转换为成比例的输出信号。电子压力开关记录该测得的 压力可变,对它进行处理,并输出按照预置的切换信号。
 德国贺德克HYDAC Technology GmbH 专业出产用于流体过滤技术、液压控制技术、电子丈量技术的元件和装置,是世界闻名的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的液压件制造商。德国贺德克HYDAC产品的应用范围十分广泛,几乎笼盖各行各业,尤其在冶金产业、汽车产业、电力设备、化工、工程机械、造纸产业、造船产业以及机床制造等领域都得到广泛应用。
HYDAC贺德克压力传感器 官网
 HYDAC Technology GmbH产品的供货范围主要包括以下几个方面:
 蓄能器技术: 皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各类减振器等。
 流体过滤技术:各类液压、润滑过滤器、滤油车、真空脱水车、油品检测仪。
 工艺过程技术:特殊介质过滤器、自动反冲刷过滤器。
 电子丈量技术:压力、温度、流量检测开关、传感器及显示器、故障诊断仪等。
 冷却技术: 油/风冷却器、水冷却器,各类冷却装置,供油泵。
 液压控制技术:液压方向、压力、流量控制阀、比例阀、球阀。
 液压、润滑系统总成:各种用途的液压润滑动力站、控制阀块、液压执行器。
 管道安装技术:球阀、管夹、法兰、管接头、胶管总成、快速接头。
 其它:压力表、压力表开关、测压软管、测压接头、液位计、空滤器、钟型罩等。
 压力开关,贺德克HDA3800系列压力传感器,HYDAC贺德克HDA4700系列压力传感器,德国原装进口HYDAC(贺德克),贺德克HDA系列,贺德克EDS系列,贺德克ETS系列
HYDAC贺德克压力传感器 官网
 EDS344-2-016-000
 EDS344-2-040-000
 EDS344-2-100-000
 EDS344-2-250-000
 EDS344-2-400-000
 EDS344-2-600-000
 EDS344-3-016-000
 EDS344-3-040-000
 EDS344-3-100-000
 EDS344-3-250-000
 EDS344-3-400-000
 EDS344-3-600-000
 EDS345-1-016-000
 EDS345-1-040-000
 EDS345-1-100-000
 EDS345-1-250-000
 EDS345-1-400-000
 EDS345-1-600-000
 EDS346-1-016-000
 EDS346-1-040-000
 EDS346-1-100-000
 EDS346-1-250-000
 EDS346-1-400-000
 EDS346-1-600-000
 EDS346-2-016-000
 EDS346-2-040-000
 EDS346-2-100-000
 EDS346-2-250-000
 EDS346-2-400-000
 EDS346-2-600-000
 EDS346-3-016-000
 EDS346-3-040-000
 EDS346-3-100-000
 EDS346-3-250-000
 EDS346-3-400-000
 EDS346-3-600-000
 EDS348-5-016-000
 EDS348-5-040-000
 EDS348-5-100-000
 EDS348-5-250-000
 EDS348-5-400-000
 EDS348-5-600-000
 EDS3116-1-0001-000
 EDS3116-1-0010-000
 EDS3116-1-0016-000
 EDS3116-2-0001-000
 EDS3116-2-0010-000
 EDS3116-2-0016-000
 EDS3116-3-0001-000
 EDS3116-3-0010-000
 EDS3116-3-0016-000
 EDS3118-5-0001-000
 EDS3118-5-0010-000
 EDS3118-5-0016-000
 EDS3316-1-0001-000
 EDS3316-1-0010-000
 EDS3316-1-0016-000
 EDS3316-2-0001-000
 EDS3316-2-0010-000
 EDS3316-2-0016-000
 EDS3316-3-0001-000
 EDS3316-3-0010-000
 EDS3316-3-0016-000
 EDS3318-5-0001-000
 EDS3318-5-0010-000
 EDS3318-5-0016-000
 EDS3316-1-0001-000
 EDS3316-1-0010-000
 EDS3316-1-0016-000
 EDS3346-2-0001-000
 EDS3346-2-0010-000
 EDS3346-2-0016-000
 EDS3346-2-06.0-000
 EDS3346-3-0001-000
 EDS3346-3-0010-000
 EDS3346-3-0016-000
 EDS3446-1-0040-000
 EDS3446-1-0100-000
 EDS3446-1-0250-000
 EDS3446-1-0400-000
 EDS3446-1-0600-000
 EDS3446-2-0040-000
 EDS3446-2-0100-000
 EDS3446-2-0250-000
 EDS3446-2-0400-000
 EDS3446-2-0600-000
 EDS3446-3-0040-000
 EDS3446-3-0100-000
 EDS3446-3-0250-000
 EDS3446-3-0400-000
 EDS3446-3-0600-000
 EDS3448-5-0040-000
 EDS3448-5-0100-000
 EDS3448-5-0250-000
 EDS3448-5-0400-000
 EDS3448-5-0600-000
 HDA3800-A-250-124
 HDA3800-A-350-124
 HDA3800-A-600-124
 HDA3800-E-250-124
 HDA3800-E-350-124
 HDA3800-E-600-124
 HDA3840-A-250-124
 HDA3840-A-350-124
 HDA3840-A-600-124
 HDA3840-E-250-124
 HDA3840-E-350-124
 HDA3840-E-600-124
 HDA3844-A-006-000
 HDA3844-A-016-000
 HDA3844-A-060-000
 HDA3844-A-100-000
 HDA3844-A-250-000
 HDA3844-A-400-000
 HDA4744-B-006-000
 HDA4744-B-016-000
 HDA4744-B-060-000
 HDA4744-B-100-000
 HDA4744-B-250-000
 HDA4744-B-400-000
 HDA4744-B-600-000
 HDA4745-A-006-000
 HDA4745-A-016-000
 HDA4745-A-060-000
 HDA4745-A-100-000
 HDA4745-A-250-000
 HDA3845-B-100-000
 HDA3845-B-250-000
 HDA3845-B-400-000
 HDA3845-B-600-000
 HDA3845-E-006-000
 HDA3845-E-016-000
 HDA3845-E-060-000
 HDA3845-E-100-000
 HDA3845-E-250-000
 HDA3845-E-400-000
 HDA3845-E-600-000
 HDA4444-A-016-000
 HDA4444-A-060-000
 HDA4444-A-100-000
 HDA4444-A-250-000
 HDA4444-A-400-000
 HDA4444-A-600-000
 HDA4444-B-016-000
 HDA4444-B-060-000
 HDA4444-B-100-000
 HDA4444-B-250-000
 HDA4444-B-400-000
 HDA4444-B-600-000
 HDA4445-A-016-000
 HDA4445-A-060-000
 HDA4445-A-100-000
 HDA4445-A-250-000
 HDA4445-A-400-000
 HDA4445-A-600-000
 HDA4445-B-016-000
 HDA4445-B-060-000
 HDA4445-B-100-000
 HDA4445-B-250-000
 HDA4445-B-400-000
 HDA4445-B-600-000
 HDA4744-A-006-000
 HDA4744-A-016-000
 HDA4744-A-060-000
 HDA4744-A-100-000
 HDA4744-A-250-000
 HDA4744-A-400-000
 HDA4744-A-600-000
 HDA4744-B-006-000
 HDA4744-B-016-000
 HDA4744-B-060-000
 HDA4744-B-100-000
 HDA4744-B-250-000
 HDA4744-B-400-000
 HDA4744-B-600-000
 HDA4745-A-006-000
 HDA4745-A-016-000
 HDA4745-A-060-000
 HDA4745-A-100-000
 HDA4745-A-250-000
 HDA4745-A-400-000
 HDA4745-A-600-000
 HDA4745-B-006-000
 HDA4745-B-016-000
 HDA4745-B-060-000
 HDA4745-B-100-000
 HDA4745-B-250-000
 HDA4745-B-400-000
 HDA4745-B-600-000
HYDAC贺德克压力传感器 官网